Metsanduse Arendamise Ühing
logo-may

Metsanduse Arendamise Ühing on loodud, et aidata kaasa metsade jätkusuutlikule majandamisele. Seda tehakse organiseerides ühistegevust ja levitades metsandusteadmisi. Ühing ühendab metsaomanikke ja teisi metsanduse arengust huvitatud isikuid.

Ühiste seisukohtade kujundamine ning ühine tegevus nende esindamisel ja kaitsmisel aitab metsaomanikul säästa aega ja raha!

Loe lisa...
 
Teenused

Metsanduse Arendamise Ühing pakub oma liikmetele alljärgnevaid teenuseid

  1. Toetuste taotlemine metsaomanikele metsanduslike tööde teostamiseks.
  2. Metsaomanike ühistegevuse organiseerimine.
  3. Metsamajanduslike tööde organiseerimine metsaomanikele, kes elavad oma metsast eemal usaldusväärsete tööde teostajatega.
  4. Info edastamine metsaomanikele ja koolituste korraldamine.
Loe lisa...