Ei ole seni oma metsa majandanud, aga soovin sellega tegelema hakata Prindi
1. Minu metsa kohta on olemas kehtiv majanduskava või inventeerimisandmed metsaregistris. Minu metsa pindala on alla 2 ha ja metsainventeerimine ei ole vajalik.

A) Oskan metsamajanduskava lugeda ja orienteerun seal toodud nimekirjades ja andmetes.

B) Ei saa aru, mida metsamajanduskava endast kujutab ja mida seal on kirjeldatud ning mis lühendeid kasutatud.

Lugege läbi kava tagumine osa, mis on metsanduse lühikursus ja kus on lahti seletatud metsamajanduskavas toodud terminid ja lühendid.

Kui ka nüüd ei suuda kavast aru saada, pöörduge spetsialisti poole ja leidke endale nõustaja siit (viide nõustajate nimekirjadele).

Kui õpetustest piisas metsamajanduskavas orienteerumiseks, klõpsa siia.

2. Ma ei tea kas minu metsa kohta on olemas kehtiv majanduskava või inventeerimisandmed metsaregistris.

Kontrolli metsamajanduskava (inventeerimisandmete) olemasolu siit: http://register.metsad.ee/avalik/. Sisesta otsingu aknasse oma metsa katastriüksuse tunnus või täisaadress. Kui andmed on olemas, siis klõpsa ühel eralduse info lingil ja avanevast aknast saad peale eraldise kohta käivate andmete teada ka metsa inventeerimise ja andmete registrisse kandmise kuupäevad.

Kui register näitab, et teie metsa kohta on koostatud metsade majandamise kava, aga teie käes ei ole ühtegi eksemplari sellest, pöörduge oma kinnistu asukohajärgsesse keskonnaameti büroosse. Kontaktid leiate siit: http://www.keskkonnaamet.ee

3. Minu metsa kohta ei ole kehtivat metsamajanduskava ega inventeerimisandmeid metsaregistris.

Tellige litsenseeritud metsakorraldusfirmast oma metsa(de) inventeerimine (ja soovitatavalt ka majanduskava). Metsakorraldusfirmad leiad siit: http://www.eramets.ee/?op=body&id=215

Pärast inventeerimisandmete metsaregistrisse kandmist on teil võimalik inventeerimise kuludokumentide alusel (kava esileht, arve, maksedokument) küsida riigilt toetust. Vastava info toetuse kohta leiad siit (viide kodulehe toetuste osa inventeerimise toetusele).

Kui kava käes vaata siia.