Kaitsealal asuvad metsad Prindi

Kui teie mets asub Natura 2000 alal, on teil võimalik taotleda sinna toetust. Kontrollida saate seda vastavalt kaardirakenduselt, kui trükite otsinguaknasse katastri numbri. Kontrollige seda siit: http://xgis.maaamet.ee/xgis/xgis

Kui on tegemist Natura 2000 metsa alaga, saate taotleda toetust, taotlemise tingimustega tutvuda ja vastvad taotluse vormid laeiate siit: http://www.eramets.ee/?op=body&id=286

Vääriselupaiga kohta on teil võimalik sõlmida vastav leping riigiga. Lepingu sõlmimise tingimustega tutvuge siin: http://www.eramets.ee/?op=body&id=307