Nõuanded metsaomanikule

  1. Tegelen aktiivselt oma metsa majandamisega, aga leian, et ei saa piisavalt operatiivselt informatsiooni erametsanduses toimuva kohta ega ole kursis oma piirkonnas erametsanduse tegemistega. Soovin aktiivselt erametsaomanike ühistegevusest osa võtta ja vastavat informatsiooni saada.

Hakka metsanduse arendamise ühingu liikmeks. Vastava avalduse vormi leiad siit.

Tutvu kodulehel ühistu tegemistega.

  1. Ei ole seni oma metsa majandanud, aga soovin sellega tegelema hakata.
  2. A) Mul ei ole võimalik oma metsa majandada, sest see asub kaitsealal.
    B) Osa minu metsast asub kaitsealal, või seal on vääriselupaik.
  3. Ma ei soovi oma metsa majandada.