Sellel (2024) aastal on toetuste eelarved ja tähtajad veel kinnitamata:

Täpsem info: https://www.eramets.ee/toetused/