Sellel aastal on järgmised taotluste esitamise tähtajad:

Natura metsa toetus     4. - 22.04.2021, hilinenult taotluse esitamine  23.04. - 17.05.2021
Metsa uuendamise toetus    1.07.2021 (I voor),  1.12.2021 (II voor)
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus    1.07.2021
Metsamaaparandustööde toetus    1.09.2021
Metsa inventeerimise toetus    13.12.2021
Üraskikahjustuste ennetamise toetus   13.09.2021
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine)    22.09. – 6.10.2021
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel 

Täpsem info: https://www.eramets.ee/toetused/