Metsanduse Arendamise ÜhingMetsanduse Arendamise Ühing on loodud, et aidata kaasa metsade jätkusuutlikule majandamisele. Seda tehakse organiseerides ühistegevust ja levitades metsandusteadmisi. Ühing ühendab metsaomanikke ja teisi metsanduse arengust huvitatud isikuid.

Ühiste seisukohtade kujundamine ning ühine tegevus nende esindamisel ja kaitsmisel aitab metsaomanikul säästa aega ja raha!

Metsaomanike ühinguline tegevus toob kasu ja viib huvide realiseerimisel sihile. Metsaomanike ühinemine piirkondlikesse organisatsioonidesse loob hulga lisavõimalusi paremaks toimetulemiseks. Ühing esindab oma liikmete huve, suheldes ühiskonna ja riigiga. See annab võimaluse viia metsaomaniku hääl seadusandjani ja esindada ühinenud metsaomanike ühishuve avalikus diskussioonis. Ühingu kaudu jõuab uusim oskusteave ja muudatused seadusandluses kiirelt metsaomanikuni. Ühingu kaasabil saab taotleda metsanduslikke toetusi oma metsas vajalike tööde läbiviimiseks. Ühingu poolse tööde ühise organiseerimise ning ühingult vajalike töövahendite laenutamisega hoiab ühingusse kuuluv metsaomanik kokku kulusid oma metsa majandamisel. Ühing liidab metsaomanikke ühiste eesmärkide kaudu. Üheks põhieesmärgiks on ühingu liikmed seadnud vastutustundliku metsanduse. Ühingu liige ei vaja käske ja keelde oma vara - metsa heaperemehelikuks majandamiseks. Tema jaoks on see loomulik ja ainuvõimalik käitumisjoon.

Kui on probleeme metsas - küsi nõu!